FacebookDel

Samferdsel og infrastruktur

Denne siden er under utvikling.


Hurtigbåter

  • Frekvens er i dag på minimums nivå
  • Reisetid må opprettholdes som et minimumsnivå
  • Komfort og service om bord kan bli bedre

Les mer »


Ferger

  • Hasvik – Langnes skal etableres fra 1.1.2026
  • Overfartstid minimum 1 time 45 minutt
  • Riksveiferge

Les mer »


Fly

  • Frekvens opprettholdes
  • Kapasitet opprettholdes
  • Etablering av drivstoff

Les mer »Hurtigbåter

Tekst kommer•••


Ferger

Fakta: dagens fergeløsning ble etablert 1.1.2016.  Transportør er Boreal Sjø AS og oppdragsgiver er Troms og Finnmark Fylkeskommune.


Anbudet ble etablert med et lavest mulig kostnadsnivå fordi andre samferdselstiltak skulle etableres.  Midlene som overføres fra staten til fylket er ikke øremerket.  Følgelig kan de benyttes hvor som helst i det samferdselspolitiske systemet.  Det har resultert i at fergene mellom Hasvik og Øksfjord er svært sårbare.  Det vises til kanselleringer på vindstyrker mellom 15 – 20 m/sek og flere tekniske kanselleringer.

                                                                                                                       •••

Emosjon: for næringsliv og befolkning har dette en alvorlig virkning.  Trailere med ferske fiskeprodukter blir gjenstående.  Kapasitetsmessige utfordringer bidrar til at befolkning periodevis må stille seg i kø i lang tid i før ferge avgang.  Dette forlenger reisetiden betydelig og er uakseptabelt.

                                                                                                                        •••

Tiltak: det er et ubetinget krav at det må etableres et riksvei samband mellom Hasvik og Langnes i Altafjorden fra og med 1.1.2026.  Langnes er utpekt som et samferdsels knutepunkt i Vest-Finnmark.  Her vises det til målsetningen til Troms og Finnmark Fylkeskommune / Finnmark Fylkeskommune og strategien fra «kyst til marked».  Ellers vises det til prosjektet «Knutepunkt Langnes»- en rapport som ble ferdig i februar 2022 i regi Troms og Finnmark fylkeskommune.


For at Hasvik Kommune skal kunne utvikle seg som den fiskerikommunen den er, er dette tiltaket svært viktig.  Overfartstiden må ikke være lengere enn 1 time og 45 minutter.(tidsfaktor i kyst til marked strategi)  Distansen er ca 29 nm og det innebærer et fartspotensial på fartøyet med ca 16,5 kn.  Antall PBE(PersonBilEnheter) må ikke være mindre enn 60 og trailerkapasitet ikke mindre enn 8 à 50 tn kapasitet.  Ellers viktig med annen service, slik som nettverk, sittegrupper, dedikerte rom for trailersjåfører, HC adgang, kafeteria mm.


Vi vil også minne om at fra Sørøya og vestover, er det Grønland som er neste fastlandspunkt.  Overfarten er værhard periodevis, og det må etableres et fartøy som har havgående kapasiteter ift dette.


Vi vil videre minne om dagens løsning som har 5 dagers karenstid for etablering av reservefartøy, reduksjon i antall passasjerer ved farlig last mm.  Også dette er uakseptabelt.•••Fly

Tekst kommer