SfS: vårt program

Første utkast til program er forventet å bli presentert for våre medlemmer ca 20. mars 2023.
Endelig program forventes presentert i løpet av juni måned 2023.